ЭЗЭНий өдрийн номлол
"2017-11-19"
2017.11.19
성경강연회
대상별 성경강연회를 볼수 있습니다.
세계선교
61
 Улсын дугаар
502
 Чуулганы дугаар
해외 40여개국의 선교지역안내와 선교일정 그리고 선교결과등을 볼수 있습니다.
БУРХАНы амьд оршин буйг батална.
Тэнгэр газар түмэн бодисыг бүтээсэн БУРХАН, хүн төрөлхтний түүхийг хариуцан жам ёсоор нь удирддаг БУРХАН, бидний хүн төрөлхтөнг хайрладаг БУРХАН, шударга байдлыг бат бэх босгон түүнчлэн бичигдсэний дагуу энэ ертөнцийг шүүх БУРХАН, тэрхүү амьд оршиг..
2017-11-12
주일설교
2017.11.12 • И ЮУ ХАН
2017-11-05
주일설교
2017.11.05 • И ЮУ ХАН
2017-10-29
주일설교
2017.10.29 • И ЮУ ХАН