ЭЗЭНий өдрийн номлол
"하나님의 은혜를 보답하는 생활 3"
2021.09.19
Библийн семинар
Ангилалтай библийн семинар
Дэлхийн сайн мэдээ
79
 Улсын дугаар
1075
 Чуулганы дугаар
Хилийн чанадад 40 гаруй орны сайн мэдээ тараагдаж буй газрын талаарх мэдээлэл ба сайн мэдээний төлөвлөгөө мөн сайн мэдээ тараагдсан үр дүнг харж болно.
БУРХАНы амьд оршин буйг батална.
Тэнгэр газар түмэн бодисыг бүтээсэн БУРХАН, хүн төрөлхтний түүхийг хариуцан жам ёсоор нь удирддаг БУРХАН, бидний хүн төрөлхтөнг хайрладаг БУРХАН, шударга байдлыг бат бэх босгон түүнчлэн бичигдсэний дагуу энэ ертөнцийг шүүх БУРХАН, тэрхүү амьд оршиг..
하나님의 은혜를 보답하는 생활 2
ЭЗЭНий өдрийн номлол
2021.09.12 • И ЮУ ХАН
하나님의 은혜를 보답하는 생활
ЭЗЭНий өдрийн номлол
2021.09.05 • И ЮУ ХАН
2021 전국 온라인 하계수양회 7일차
ЭЗЭНий өдрийн номлол
2021.08.29 • И ЮУ ХАН