आईतवार वचन
"सबै परिस्थीतिमा धन्यवाद देउ"
2019.07.07
बाइबल सेमीनार
बाइबल सेमिनारलाई हेर्न सक्छौ
संसारको मिसन
81
 देशको संख्या
544
 चर्चको संख्या
लाइफ वर्ड मिसनले संसारभरी सुसमाचार प्रचारगर्दै छ
नयाँजन्म पाएको ख्रिस्तियनको जीवन ४
आईतवार वचन
2019.06.30 • Rhee, Yo-han
नयाँजन्म पाएको ख्रिस्तियनको जीवन ३
आईतवार वचन
2019.06.23 • Rhee, Yo-han
नयाँजन्म पाएको ख्रिस्तियनको जीवन २
आईतवार वचन
2019.06.16 • Rhee, Yo-han