आईतवार वचन
"नयाँ गरी जन्मेको मानिसको पहिचान र जिवन"
2019.10.06
बाइबल सेमीनार
बाइबल सेमिनारलाई हेर्न सक्छौ
संसारको मिसन
82
 देशको संख्या
554
 चर्चको संख्या
लाइफ वर्ड मिसनले संसारभरी सुसमाचार प्रचारगर्दै छ
विशेष हुनुहुने येशू
आईतवार वचन
2019.09.08 • Hong, Jeong-Hyun
मुक्तिको तीन चरणहरू
आईतवार वचन
2019.09.01 • O, Sae-il
ख्रीष्‍टका व्‍यवस्‍थाको अधीनमा भएको मानिस
आईतवार वचन
2019.08.11 • O, Sae-il